Халачев ЕООД

/ Начало / Помощ

Помощ за сайта

Съдържание и навигация

Съдържанието е обособено в няколко тематични категории, представени в основната навигация на сайта. Пълното съдържание е представено на подробната Карта на сайта.

Оформление и дизайн

Този уеб сайт е проектиран и разработен в съответствие с уеб стандарти, одобрени и публикувани от The World Wide Web Consortium и е достъпен с всеки съвременен уеб браузър, например (подредбата е по азбучен ред):

В случай че ползвате неактуален уеб браузър, и/или сте променили някои от настройките на Вашия браузър, Вие ще имате достъп до цялото съдържание на сайта, но е възможно оформлението или някоя част от него да не бъде представено правилно.

В зависимост от конфигурацията на Вашия браузър е възможно страниците да бъдат представени с алтернативно оформление при печат и при достъп от мобилни устройства.

Допълнителен софтуер

Някои страници от този сайт може да съдържат препракти към файлове, за ползването на които се изисква наличието на допълнителен софтуер, напр. Adobe Reader за разглеждане на документи, представени в PDF формат. Това е указано изрично на съответните страници.